Wool

250g Macrame Cord
(11 Products)
250g Macrame Cord Packet
(11 Products)
100g HABBA WOOL
(20 Products)
100g HABBA WOOL Packet
(21 Products)
250g Cotton On Packet
(8 Products)
250g Cotton On
(7 Products)
200g Unspun
(10 Products)
200g Unspun Packet
(10 Products)
200g Perfect Scarf
(1 Product)
200g Gypsy Wool
(2 Products)
100g Cottonnette
(7 Products)
300g Elle Aran Plain
(10 Products)
300g Elle Aran Print
(5 Products)
300g Rizo Packet
(4 Products)
Charity & Chunky Wool
(286 Products)
200g Colour Crush
(11 Products)
200g Alula Wool
(11 Products)
200g Alula Wool Packet
(11 Products)
100g Blur Aran
(15 Products)
100g Blur Aran Packets
(13 Products)
100g Soft Touch Wool
(3 Products)
250g Macrame
(45 Products)
Elle Pullskein
(31 Products)
MTP Wool
(10 Products)
Pure Gold
(122 Products)
200g Gypsy Wool
(2 Products)
200g Anemos Wool
(5 Products)
100g Big Value Wool
(32 Products)
100g Denim Look Wool
(10 Products)
100g Utopia Degrade
(1 Product)
100g Puffy Fine Wool
(12 Products)
100g Aglow Denim
(15 Products)
50g Dreams Yarn
(9 Products)
500g Bump Yarn
(6 Products)
100g Spylo
(3 Products)
200g Perfect Scarf
(1 Product)
300g Rizo
(1 Product)
100g Burcum Batik
(4 Products)
50g Tinkly Dreams
(4 Products)
Knitting Tools
(34 Products)
Pattern
(47 Products)
Base Boards
(6 Products)
Wool
(1507 Products)